Käyttöehdot


 1. JOHDANTO.
  Nämä käyttöehdot ("Ehdot") kertovat tärkeää tietoa oikeuksista, velvollisuuksista ja rajoitteista, jotka voivat koskea sinua käyttäjänä ("Käyttäjä") kun käytät mitä tahansa http://www.welive.eu-toimialueen ("Verkkosivu") verkkopalveluista ("Palvelu") päästäksesi käsiksi, ladataksesi tai käyttääksesi WeLive Player -sovellusta ja muita julkisen palvelun sovelluksia ("Sovellus") tai mitä tahansa muita sen tarjoamia palveluita. Kaikki WeLive-palvelun artefaktit eli tietoaineistot, rakennuspalikat (tai koottavat mikropalvelut) ja sovellukset noudattavat sen viitekehystä ("Viitekehys"). WeLive Player -sovellus toimii markkinapaikkana WeLive-viitekehyksessä kehitetyille sovelluksille, ja sen avulla käyttäjät löytävät saatavilla olevat julkista dataa hyödyntävät sovellukset. Lisäksi verkkosivu mahdollistaa pääsyn muihin artefakteihin ("Artefakti") kuten julkisten palveluiden sovelluksiin, rakennuspalikoihin ja tietoineistoihin. Ellei toisin mainita, Viitekehys, Verkkosivu ja Sovellus ovat kaikkien WeLive-konsortion ("Konsortio") muodostavien partnerien tarjoamia. WeLive-hanke (http://www.welive.eu) on saanut rahoitusta Euroopan unionin H2020-ohjelmasta tutkimukseen, teknologiseen kehitykseen ja demonstraatioon apurahasopimuksen Nro 645845 mukaisesti. Hanke kestää 36 kuukautta helmikuusta 2015 tammikuuhun 2018.

  Nämä käyttöehdot ovat saatavilla laitteeseesi asennetussa sovelluksessa tai verkkosivulla.

  Sinun on hyväksyttävä ehdot ja muut soveltuvat lait, jotka koskevat niiden palveluiden käyttöä, jotka WeLive tarjoaa komponenttiensa ja artefaktiensa (Artefakti, Verkkosivu ja Viitekehys) kautta. Käyttäjä voi olla WeLive-palveluiden kuluttaja, mutta myös palveluiden tuottaja. Tuotettujen palveluiden on noudatettava WeLive-infrastruktuuria ylläpitävän maan dataa koskevaa lainsäädäntöä. Käyttäjän tarjoamat ja Viitekehyksessä isännöidyt ilmaiset palvelut ja muut kuin yksityiset tiedot ovat alkuperäisen kirjoittajan omaisuutta, mutta yleisesti saatavilla, ellei muuta nimenomaisesti ole mainittu. Artefaktin tarjoajalla on kuitenkin oikeus poistaa omat julkaistut artefaktinsa riippumatta siitä käyttävätkö muut niitä vai eivät. Kun käyttäjä lakkauttaa tilinsä Viitekehyksestä, hänen artefaktinsa anonymisoidaan ja ne säilyvät Viitekehyksessä ellei käyttäjä selvästi osoita haluavansa ne poistettavan.

  Jollet hyväksy näitä ehtoja tai epäilet mahdollisten tulevien muutosten tekevän ne sinulle mahdottomiksi, ethän käytä WeLiveä. Jos käytät WeLiveä, mukaan lukien Verkkosivua, Sovellusta, Viitekehystä, rakennuspalikoita, tietoaineistoa, julkisten palveluiden sovelluksia, päivityksiä jne., katsomme sinun hyväksyvän nämä Ehdot ja niihin tekemämme muutokset. Sitoudut käyttämään WeLiveä ainoastaan tarkoituksiin, jotka ovat laillisia, asiallisia ja näiden Ehtojen ja muiden soveltuvien säännösten mukaisia.

  Katsomme sinun hyväksyvän Ehdot, kun selvästi hyväksyt ne rekisteröintiprosessin ja/tai Sovelluksen asennusprosessin aikana, kun lataat tai päivität sen tai kun käytät sitä laitteellasi.

 2. KÄYTTÖSÄÄNNÖT.
  WeLive on ilmainen avoimen lähdekoodin viitekehys, joten sen käyttöä ei ole rajoitettu. Sitoudut käyttämään Verkkosivua, Viitekehystä ja Sovellusta sekä muita artefakteja järkevästi. Järjestelmän ruuhkauttaminen tai sen toimintaan vaikuttaminen lukemalla tai kirjoittamalla dataa niin että se vaikuttaa Palvelun muihin käyttäjiin on Ehtojen vastaista.

  Verkkosivu ja Sovellus antavat sinun julkaista joitakin tietoja. Olet vastuussa tiedoista, mielipiteistä, kommenteista jne. jotka ilmaiset WeLivessä suoraan tai käyttämällä Verkkosivua, Sovellusta ja/tai Palvelua. Käyttäjä sitoutuu olemaan julkaisematta tai olemaan rohkaisematta julkaisemaan:
  • tietoja, jotka ovat loukkaavia, syrjiviä, nöyryyttäviä, säädyttömiä jne. tai jotka voivat loukata muita rodun, uskonnon, sukupuolen tai etnisyyden perusteella;
  • mitään rikoksen tekoon yllyttävää materiaalia;
  • mitään materiaalia, joka ei ole sinun, jonka julkaisuun sinulla ei ole lupaa tai joka loukkaa tekijänoikeuksia tai patentteja;
  • mainoksia, roskapostia, pyramidihuijauksia;
  • tietoja muiden käyttäjien huijaamiseksi;
  • tietoja turvallisuusaukkojen hyödyntämisestä;
  • tiedostoja, jotka sisältävät viruksia, troijalaisia tai muita haittaohjelmia, jotka voivat vaikuttaa Palvelun toimintaan tai muihin Käyttäjiin;
  • tiedostoja, linkkejä tai muuta materiaalia, joilla pyritään varastamaan toisten käyttäjien tileiltä;
  • mitään ohjelmistoja, joilla kerätään tietoja muilta käyttäjiltä;
  • mitään muuta mikä kiertää tai ei noudata voimassaolevia paikallisia lakeja.

  Joskus sinun on rekisteröidyttävä Verkkosivulle ja/tai muihin WeLiven kautta kehitettyihin ja ylläpidettyihin sovelluksiin, jotta voit käyttää niitä. Käyttäjä sitoutuu antamaan oikeat tiedot rekisteröintiprosessin aikana ja Palvelun niitä pyytäessä. Sinun on päivitettävä tiedot aina kun niihin tulee muutoksia. Mikäli epäilemme tietojesi todenmukaisuutta, meillä on oikeus lakkauttaa tilisi. Jos käyttäjä lakkauttaa WeLive-tilinsä, kaikki hänen tarjoamansa artefaktit anonymisoidaan eli linkit tilinsä lakkauttaneeseen käyttäjään poistetaan Viitekehyksestä.

  WeLive-viitekehys tarjoaa julkisen ohjelmointirajapinnan ("Rajapinta") menetelmin, jotka mahdollistavat käyttäjien statuksen, ideoitten ja artefaktien vaihtamisen alustalla. Vain käyttäjät, jotka ovat rekisteröityneet Viitekehykseen ja joiden profiili on tallennettuna Citizen Data Vault ("CDV") -komponentissa, voivat käyttää näitä toimintoja.

  Ehtojen rikkominen johtaa käyttäjätilin perumiseen ja uuden tilin luomisen estämiseen ja voimme myös käyttää joitakin menetelmiä estääksemme kiellettyä käyttäjää käyttämästä Sovellusta jatkossa.

  Voimme muuttaa Palvelua koska tahansa lisäämällä, muokkaamalla tai poistamalla jotakin. Pyrimme kertomaan muutoksista kohtuullisella tavalla. Jos jatkat Palvelun käyttöä, katsomme sinun hyväksyvän muutokset ja Ehdot.

 3. PALVELUSTA MAKSAMINEN.
  Verkkosivu, Viitekehys, Sovellus, Rajapinta, julkiset palvelut ja mikä tahansa muu WeLive-konsortion tarjoama artefakti on ilmainen kaksivaiheisen pilotin aikana. Kolmansien osapuolten tarjoamien julkisten palvelujen, sovellusten, rakennuspalikoiden tai muiden artefaktien käyttöön voi liittyä maksu. Mahdolliset maksut näistä kolmannen osapuolen palveluista veloitetaan suoraan palveluntarjoajan toimesta WeLive-viitekehyksen ulkopuolella eikä WeLive vastaa näistä maksuista millään tavalla.

  Hankkeen loppupuolella määritellään artefaktien maksuperiaate. Jos päätämme muuttaa Palvelun tai osan siitä maksulliseksi hankkeen päätyttyä, kerromme siitä ja hinnoista kohtuullisella tavalla ja kohtuullisessa ajassa, jotta käyttäjät voivat lakata käyttämästä Palvelua, mikäli eivät halua maksaa siitä.

  Sovellus voi kaivata yhteyttä tietoliikenneverkkoon toimiakseen oikein. Verkkoyhteys voi tuoda lisäkuluja dataverkon käyttämisestä. Nämä kulut eivät ole kytköksissä WeLiveen ja Käyttäjä huolehtii niistä itse.

 4. TIETOSUOJA.
  Ennen Palvelun käyttämistä käyttäjien on hyväksyttävä Suostumuslomake, joka tarjotaan heille Sovellusta tai Verkkosivua käytettäessä ensimmäisen kerran. Kun täytät rekisteröintilomakkeen Verkkosivulla tai jossakin WeLive-sovelluksessa, annat henkilötietoja (ei arkaluonteisia) ja odotat meidän käsittelevän niitä huolellisesti. WeLive Palveluun liittyvät sovellukset tai Verkkosivu eivät koskaan pyydä sinua antamaan arkaluonteisia tietoja (lisätietoja arkaluonteisiksi luettavista tiedoista löydät directiivin 95/46/EY artiklasta 8 - https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/DataProt/Legislation/Dir_1995_46_FI.pdf). Konsortio (TECNALIA Research and Innovation ja muut partnerit) käsittelee niitä sopivalla tavalla ja aina noudattaen kansallisia säädöksiä tai soveltuvin osin tulevaa EU:n tietosuojalakia, joka tulee voimaan vuonna 2018.

  Lisäksi Käyttäjän on suojeltava tiliään käyttämällä siihen tarkoitettuja suojauskeinoja, joihin lukeutuvat: Vahvan salasanan luominen; Salasanan vaihtaminen usein; Se, ettei jaa kirjautumistietoja; jne.

  Konsortio käyttää Käyttäjien tarjoamia tietoja Verkkosivun, Sovelluksen, Viitekehyksen ja WeLive-artefaktien hallintaan. Emme myy käyttäjien tietoja.

  Konsortio kerää käyttäjiltä henkilötietoja, aina käyttäjän luvalla, palvelun käyttämisen aikana. Näitä tietoja säilytetään CDV-komponentissa, joka varmistaa, että ainoastaan hallittu ja aiemmin auktorisoitu pääsy sallitaan. Kerätyt yksityiset tiedot anonymisoidaan ja kootaan yhteen, jotta Palvelun käytöstä saadaan kerättyä tilastotietoa. Ainoastaan WeLive-viitekehyksen sisäiset komponentit pystyvät lukemaan kerättyjä lokitietoja, joissa käyttäjät tunnistetaan pelkästään heille luodun yksilöivän ID-tunnisteen perusteella, minkä avulla eri vaiheissa kerättyjä tietoja pystytään yhdistelemään. WeLiven tarjoamien työkalujen ja artefaktien käytöstä kerättyjen tietojen avulla voidaan luoda mittareita ja visualisointeja viitekehyksen ja sen palveluiden hyväksynnän ja käytön mittaamiseksi. Mittareissa tai visualisoinneissa ei näytetä käyttäjien tunnistetietoja. Kerättyjä tietoja käytetään Viitekehyksen ja Palveluiden parantamiseen tai eri työkalujen ja komponenttien käytön arviointiin. Tietoa voidaan myös hyödyntää suositus- ja analysointikäyttöön WeLivessä. Lisäksi henkilötietoja (sähköpostiosoitteita) käytetään käyttäjien kanssa kommunikointiin pilottiarvioinnin aikana. Henkilötietoja ei koskaan luovuteta kolmansille osapuolille ellei käyttäjä selvästi anna siihen lupaansa. Arkaluonteisten henkilötietojen tallentaminen WeLive-komponentteihin on erityisesti kiellettyä. WeLive-viitekehykseen perustuvat sovellukset ja palvelut eivät saa käyttää WeLive-komponentteja arkaluonteisten henkilötietojen tallennukseen. Arkaluonteisten henkilötietojen määritelmänä sovellamme EU:n antamia suosituksia aiheesta [European Commission, Advice paper on special categories of data ("sensitive data"), http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/other-document/files/2011/2011_04_20_letter_artwp_mme_le_bail_directive_9546ec_annex1_en.pdf]. WeLive-yhteensopivien sovellusten kehittäjien ja käyttäjien tulee sitoutua noudattamaan näissä Ehdoissa annettuja rajoitteita arkaluonteisten henkilötietojen tallentamisessa WeLive-komponentteihin.

  Käyttäjät voivat kustomoida Sovelluksen käyttöä ja hakua erilaisia suodattimia käyttämällä (jotka voivat vaatia henkilötietoja). Näitä ei kerätä mistään syystä.

 5. DATAN OMISTUSOIKEUS.
  Palvelussa tarjotut tietoaineistot, jotka ovat käytettävissä Verkkosivun, Sovelluksen tai minkä tahansa muun WeLive-ympäristön osana olevan artefaktin kautta, ovat peräisin julkisesti saatavilla olevista lähteistä tai niiden omistajat sallivat niiden käytön yleisön keskuudessa ja näin ollen he säilyttävät omistajuuden ja hallinnan tietoihin. On kuitenkin mahdollista tallentaa yksityisiä tietoja WeLive-palveluun, jossa vain sille valtuutetuilla käyttäjillä on pääsy niihin.

  Käyttäjällä on ilmainen pääsy dataan.

  Käyttäjät voivat luoda uusia tietoaineistoja joko Viitekehyksen tai Sovelluksen kautta ja heillä on näihin aineistoihin täysi käyttöoikeus. Kun käyttäjä luo aineiston, hän määrittelee onko aineisto julkisessa vai yksityisessä käytössä. Käyttäjän tuottama data, joka ei ole yksityistä tai henkilökohtaista, kuuluu Käyttäjälle. Käyttäjät säilyttävät hallinnan luomiinsa aineistoihin ja voivat halutessaan poistaa ne. Aikaisempiin julkisiin tietoaineistoihin pohjautuvat käyttäjän lisäämät tietoaineistot jaetaan Viitekehyksessä, eikä käyttäjällä ole mahdollisuutta poistaa niitä, elleivät ne sisällä henkilökohtaista tai yksityistä tietoa. Mikäli käyttäjän tili poistetaan Palvelusta, kaikki viittaukset kyseiseen käyttäjään poistetaan myös hänen toimittamiensa tietoaineistojen lähdetiedoista. Käyttäjällä on koska tahansa mahdollisuus saada kaikki henkilökohtainen tietonsa Viitekehyksen Citizen Data Vault (CDV) -komponentin kautta. Käyttäjällä on myös pääsy kaikkiin omistamiinsa aineistoihin Open Data Stack (ODS) -komponentin kautta.

  Jos aiot julkaista Viitekehyksessä muualta saatavissa olevia tietoaineistoja, tarkista ensin niiden alkuperäisistä käyttöehdoista, että sinulla on oikeus tehdä niin. Jos aiot julkaista Viitekehyksestä löytyviä tietoaineistoja muilla tavoilla, kuten esimerkiksi yhteisöpalveluissa tai kolmansien tahojen verkkosivuilla, perehdy ensin näiden palveluiden käyttöehtoihin varmistaaksesi, ettet loukkaa WeLive-käyttöehtoja tai kyseisten tietoaineistojen lisenssejä. Muista myös säilyttää viite alkuperäiseen tietoaineistoon uudelleenjulkaisun yhteydessä.

  Konsortio ei maksa palkkioita käyttäjien julkaisemasta datasta. Konsortio voi tarkistaa käyttäjien julkaiseman datan ja poistaa sen, mikäli se on virheellistä tai ei vastaa palvelun tarkoitusta. Viitekehyksen ODS-komponentti sisältää mekanismeja, joilla voidaan havaita aineistojen väärinkäyttöä.

  Oletusarvoisesti käyttäjän tuottamat sisällöt, eli  data, joka on tuotettu käyttäen WeLive-yhteensopivaa sovellusta, tarpeita, ideoita tai haasteita, jotka on luotu OIA-komponentin kautta ja niin edelleen, ovat julkisen verkkotunnuksen alla Creative Commons Attribution 4.0 -käyttöoikeudessa, jossa määritetään seuraavat ehdot:
  • Jaa - kopioi ja jaa aineistoa missä tahansa välineessä tai formaatissa
  • Sovita - muokkaa, muuntele ja luo materiaalin pohjalta uusia aineistoja missä tahansa tarkoituksessa, jopa kaupallisesti.
  • Attribuutio - Sinun on annettava asianmukainen luotto, tarjoa linkki lisenssiin ja ilmoita, jos muutoksia on tehty. Voit tehdä sen millä tahansa kohtuullisella tavalla, mutta ei millään tavoin, mikä viittaa siihen, että lisenssinantaja tukee sinua tai sinun käyttöäsi.

  Myöhemmässä vaiheessa WeLive-hanketta, tietoaineistojen toimittajilla voi olla mahdollisuus muuttaa julkaisemiensa tietoaineistojen käyttö maksulliseksi.

 6. DATAN TARKKUUS.
  Data toimitetaan tietosisällöltään sellaisena, kuin se on alkuperäisissä tietolähteissä, mutta aineiston esitysmuoto voi poiketa alkuperäisestä käytön helpottamiseksi. TECNALIA ja sen WeLive-konsortion partnerit eivät ole vastuussa datan tarkkuudesta tai saatavuudesta, eivätkä tiedon käytöstä johtuvista suorista tai epäsuorista kustannuksista. Viitekehys tarjoaa mahdollisuuksia automaattiseen datan laadun ja oikeellisuuden arviointiin.

 7. KOLMANNET OSAPUOLET.
  Käyttäjä saattaa toisinaan ohjautua Verkkosivun tai joidenkin Sovellusten kautta Konsortion ulkopuolisten kolmansien osapuolien hallitsemiin palveluihin, esimerkiksi yhteisöpalveluihin. TECNALIA ja sen WeLive-konsortion partnerit eivät ole vastuussa näiden palveluiden yksityisyyden suojasta tai mahdollisista käyttökustannuksista.

  Mikäli käytät yhteisöpalvelun käyttäjätiliä tunnistautuaksesi Verkkosivulle tai Sovellukseen, TECNALIA ja sen WeLive-konsortion partnerit eivät kerää muita tietoja kuin ne, joihin Käyttäjä on nimenomaisesti antanut luvan ja pääsyn.

  Mikäli julkaiset tietoa yhteisöpalveluissa Sovelluksen tai Verkkosivun kautta, huomioi että tämä tiedon julkaisu tapahtuu kyseisen yhteisöpalvelun yksityisyydensuojasopimuksen ja käyttöehtojen alaisesti.

 8. SOVELLUKSEN OMISTUSOIKEUS.
  Verkkosivu, Sovellus, Viitekehys ovat konsortion omaisuutta. Mikä tahansa muu WeLive-artefakti on tekijöidensä omaisuutta. Kolmannen osapuolen artefaktien tuotto, mikäli hinnoittelumalli on kyseiselle artefaktille määritelty, jaetaan sen tekijöiden ja Viitekehyksen palveluntarjoajan kesken.

  Tekijät sallivat ei-yksinomaisen ja peruutettavissa olevan lisenssin kopioida, asentaa ja käyttää Sovellusta käyttäjien laitteissa ja käyttää Palvelua ilman kustannuksia. Tämä lisenssi ei anna käyttäjälle Sovelluksen omistusoikeutta, vaan se säilyy tekijöillä.

 9. SAATAVUUS.
  TECNALIA ja sen WeLive-konsortion partrerit eivät sitoudu huolehtimaan Verkkosivun, Sovellusten tai tiedon saatavuudesta. Edellä mainitut tahot pyrkivät välttämään ja minimoimaan Palvelun katkot ja maksimoimaan sen saatavuuden. Palvelun tarjoajat tiedottavat suunnitelluista palvelun katkoksista sopivaksi katsomallaan tavalla ja pyrkivät minimoimaan katkosten keston.

  TECNALIA ja sen WeLive-konsortion partnerit eivät ole vastuussa Palvelun käyttökatkoksista aiheutuvista vahingoista eikä suorista tai epäsuorista kustannuksista.

 10. OIKEUSTURVA.
  Myönnämme käyttäjälle ei-yksinomaisen ja peruutettavissa olevan lisenssin asentaa, kopioida ja käyttää Sovellusta laitteisaan ja käyttää Palvelua ilman kustannuksia.

  Käyttäjä hyväksyy, ettei käytä Palvelua mihinkään seuraavista tarkoituksista:
  • Palvelun häirintään tai väärinkäyttöön;
  • Datan muokkaamiseen pahansuovasti;
  • Tietojen keräämiseksi palvelun käyttäjistä;
  • Muiden käyttäjien uhkaamiseen, häirintään tai kiristämiseen;
  • Kolmansien osapuolien palveluiden häirintään;
  • Kolmansien osapuolien tekijänoikeuksien loukkaamiseen.

  Sovellus tarjotaan käyttöön sellaisenaan ja sen käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Konsortio ei ole vastuussa Sovelluksen käytöstä aiheutuneista virheistä, vikatilanteista päätelaitteessa, muiden sovellusten käytön häiriöistä, eikä datan tai sen käyttömahdollisuuksien menetyksestä.

 11. KIELIVERSIOT.
  Nämä WeLive -käyttöehdot on alunperin kirjoitettu englanniksi ja sen jälkeen käännetty eri kielille, jotta käyttäjien olisi helpompi tutustua niihin. Voit tutustua myös Ehtojen muihin kieliversioihin vaihtamalla Sovelluksen kieliasetuksia. Mikäli käännetyt (ei enlanninkieliset) käyttöehdot ovat millään tavalla ristiriitaisia vastaavan englanninkielisen version kanssa, englanninkielisessä versiossa määriteltyjä ehtoja tulee soveltaa ensisijaisesti.