Bilbao
Novi Sad
Helsinki Region
Trento
Dobro došli u WeLive
Inovira, Učеstvuj, Odluči.
Zamisli, dizajniraj i razvij aplikaciju javnog servisa na kolaborativni način
WE CO-CREATE OUR CITY PUBLIC SERVICES
POČNI - REGISTRUJ SE BESPLATNO
WeLive je mesto susreta za ko-kreaciju
Istraži
Pretraži potrebe građana ili izrazi svoju sopstevnu potrebu
Inoviraj
Predloži ideju, podeli sa drugima i razvijte ideje zajedno
Učestvuj
Vidi šta drugi predlažu i glasaj za ideju koja ti je favorit
Kreiraj
Pretvori tvoju ideju u aplikaciju sa WeLive alatima
Predloži ideju koja odgovara potrebama tvoga grada 
Da li imate ideju o aplikaciji koja će biti od koristi drugim građanima u gradu? U WeLive možete iraziti Vaše ideje da odgovaraju potrebama grada i glasati za oe koje mislite da su izvodljive . Sada je Vaše vreme da odlučite.
VIDI TABLU IDEJA
Da li imaš Potrebu?
Potreba može kasnije biti pridružena ideji ili roditi izazov. To ide u cilju rešavanja Vaše potrebe
VIDI SVE POTREBE
KREIRANJE POTREBE
Ovde možete videti poslednje izazove kreirane od Vaše gradske uprave
Ovde imate poslesnje izazove u Vašem gradu. Ovde možete podneti Vaše ideje za otvorene izazove
VIDI SVE PROMENE
Da li imate Ideju?
Ideja je solucija za izazov ili potrebu da reši problem. Možete adresirati Vašu ideju postojećem izazovu ili potrebi
VIDI SVE IDEJE
KREIRANJE IDEJE
Uradi tvoju ideju
Sa WeLive alatima Vaša ideja postaje stvarnost. Napravite aplikaciju lako kombinujće kreirane gradivne blokove sa modelom otvorenih podataka Vašeg grada.
NAPRAVI TVOJU IDEJU
"WeLive tools are designed with a user-centered perspective in mind We wanted to create easy to use features, so that you don't need high level engineering skills to build an app. With WeLive tools anyone can be a designer"
Zurik Corera. Tecnalia Research and Innovation
Podelite Vašu aplikaciju sa drugima
Zašto ne publikujete Vašu aplikaciju i omogućite drugima da je koriste? Marketplace je mesto gde se sve aplikacije, gradivni blokovi i skupovi podataka mogu pretraživati, selektovati i kupiti.
POGLEDAJ MARKETPLACE
Istraži javne datasetove
Komponenta Datasetovi Vam omogućava da istražite datasetove koje je objavila javna administracija i da objavite Vaše sopstvene datasetove koje ćete koristiti u Vašim aplikacijama i gradivniim elementima ili ćete ih podeliti sa drugima.
ISTRAŽI DATASETOVE
Daunloaduj besplatno WeLive mobilnu aplikaciju
WeLive Player mobilna aplikacija će Vam omogućiti pristup aplikacijama vezanim za Vaš grad bilo gde i u bilo koje vreme.
Videćete informacije o WeLive pilotu koji ste izabrali.
Bilbao
Helsinki Region
Novi Sad
Trento

WeLive okruženje samo za potrebe testiranja

Produkciona verzija je dostupna na   http://dev.welive.eu