WeLive Project
Novi koncept javne uprave na osnovu onoga što su građani napravili putem mobilnih urbanih usluga
Za izdanje 2010. u EU eGovernment Benchmark Izveštaju se navodi da su trenutno javne službe izgrađene upravnim orijentisanim pristupom, sa niskim korišćenjem, a ne prema potrebi građana (korisnički orijentisan pristup). Organi državne uprave se suočavaju sa ključnim socio-ekonomskim izazovima kao što su demografske promene, zapošljavanje, mobilnost, bezbednost, životna sredina, i mnogi drugi. Osim toga, građanska očekivanja, u smislu smanjenja opterećenja, efikasnosti i prilagođavanja, rastu i učiniće tradicionalne javne usluge konstantno težim u narednim godinama. Građani žele da pređu iz samo potrošača javnih usluga koje pružaju ove usluge, u proizvođače istih, tj organizatora organa vlasti otvorenog ekosistema.
Javno-privatno partnerstvo i aktivan doprinos građana su dva ključna instrumenta da se transformiše način na koji trenutno gradovi i teritorije funkcionišu. Da biste uključili gradove i teritorije u čvorišta zaštite, inovacija i ekonomskog rasta (tj dati mesto pametnim gradovima ili teritorijama) ne samo da moraju da naprave efikasnije upravljanje resursima, nego moraju biti svesni socio- ekonomskih potrebe i želje njihovih aktera, odnosno njihovih građana, lokalnih preduzeća i kompanija.
ICT Open i Koopeartivna vlada su recept da isporuče "više z manje". Zaista, vlada ne može biti pojedinačni davalac javnih usluga. Podsticanje aktera je neophodno radi incentivnog aktiviranja uloga. Javno-privatno partnerstvo treba da bude katalizator da da veći značaj održivog modela vlade koja takođe treba da se ponaša kao promoter dinamične ekonomije.
WeLive projekat je rođen kao sredstvo za rešavanje gore navedenih izazova. WeLive ima za cilj da transformiše većinu javnih uprava u MI-vlade u kojoj su svi učesnici javne uprave, odnosno građani, lokalna preduzeća i kompanije, tretiraju kao saradnici i kreatori usluga, umesto obične uloge kupca i korisnika. WeLive će omogućiti i takozvanu "T-Vladu" (Transformaciona vlada) pružajući akterima tehnološke alate koji im omogućavaju da stvore javne vrednosti. Pored toga, WeLive takođe smatra da prihvati i l-Vladu (Oslonac Vlada), koja ima za cilj da učini više sa manje kroz uključivanje drugih igrača, ostavljajući Vladu kao organizatora oko omogućene platforme. Konačno, WeLive u potpunosti usvaja m-upravu, tj produženje ili evoluciju e-uprave kroz korišćenje mobilnih tehnologija za pružanje javnih usluga. Shodno tome, WeLive predlaže novi koncept e-uprave koji obezbeđuje sredstva, odnosno ambijent i platforme, analogno Veb, i ostavlja drugima, sve zainteresovane strane u gradu, da vode proces inovacija i tako okrenuti javno dobro sredstava u predmete da gaji ekonomski rast i otvaranje novih radnih mesta.
WeLive daje novi otvoreni model orijentisan ka projektovanju, proizvodnji i primeni javnih usluga zasnovanih u saradnji četvorostruke spirale, tj istraživačkih organizacija, preduzeća, javne uprave i građana. WeLive daje novi Mi-Vlada ekosistem alata (live) izgrađene na otvorenim informacijama, otvorenim uslugama i otvorenim inovacijama paradigmi koje je lako rasporediti u različite javne administracije i koje promovišu saradnju inovacije i saradnje stvaranje personalizovanih javnih usluga kroz javno- privatno partnerstvo i osnaživanje svih aktera da aktivno učestvuju u lancu vrednosti jedne opštine ili teritorije.
Više informacija na http://www.welive.eu